درباره ما بیشتر بدانید...

یک متن تستی و برای نمونه است. از آن جا که دبیرستان حانیه قصد دارد جوانانی را برای دنیای پیچیده امروزی و حضور در دهکده ی جهانی آماده کند، در طراحی سیستم آموزشی دبستان، به تغییرات و تحولات سریع و پرشتاب کشورهای پیشرفته به خصوص در حوزه ی فن آوری های نوین به دقت توجه کرده است. از این رو کنترل و مدیریت دبستان، مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای است و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند است. در کلاس های هوشمند ، یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای است و معلمان مجرب ما در ارائه دروس از پاورپوینت، فیلم و نرم افزارهای کمک آموزشی بهره خواهند برد. یک متن تستی و برای نمونه است. از آن جا که دبیرستان حانیه قصد دارد جوانانی را برای دنیای پیچیده امروزی و حضور در دهکده ی جهانی آماده کند، در طراحی سیستم آموزشی دبستان، به تغییرات و تحولات سریع و پرشتاب کشورهای پیشرفته به خصوص در حوزه ی فن آوری های نوین به دقت توجه کرده است. از این رو کنترل و مدیریت دبستان، مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای است و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هم هوشمند است.

اخبـــار

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر

اعلام رتبه های برتر کنکور سراسری

خبر تستی

توضیحات بیشتر
ما اینجا هستیم تا شما را تا اوج همراهی کنیم ...

گالـــری